W sprzedaży bezpośredniej, podczas prezentowania produktu klientowi, jest taki moment, w którym klient podjął decyzję o zakupie. Bardzo ważne jest wyczucie tego momentu. Gdy wyczujemy ten moment musimy przestać prezentować produkt i przejść do finalizacji sprzedaży. Gdy klient jest gotowy na zakup nie możemy wracać do prezentowania produktu, ponieważ nie tego oczekuje klient. Klient oczekuje, że zapłaci i wejdzie w posiadanie produktu.

Klientowi należy sprzedawać, wtedy, gdy jest on na to gotowy.

W procesie sprzedaży jest pewne okienko sprzedażowe, w którym klient jest gotowy na zakup. Jego oczekiwanie względem Ciebie, to sprzedaż. Nie możesz go wytrącić z tego stanu. Jeśli zaburzysz ten proces, to klient wróci do myślenia, czy rzeczywiście ten produkt jest dla niego, albo czy jest jakaś alternatywa. Każde pytanie lub informacja nie związana z fizyczną sprzedażą jest wytrącaniem klienta z decyzji. Jeśli proces  Wprowadzenie klienta z powrotem w stan decyzji o zakupie, jest bardzo trudne.

Widoki
65 Total Views
1 Members Views
64 Public Views
Udostępnij przez Social Media
Link do udostępniania
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Proszę login to share this webpage by email.